Zakelijke verzekeringen

Inkomensverlies ondernemer
U verliest als ondernemer inkomen door arbeidsongeschiktheid. Behalve de bijstand, is er voor ondernemers geen sociale voorziening.

Schade bij bouw of montage
Werk in aanbouw of bestaande eigendommen van uw klant raken beschadigd door bijvoorbeeld storm, een (constructie)fout of diefstal.

Loondoorbetaling bij ziekte
Bij ziekteverzuim van een werknemer bent u maximaal 2 jaar verplicht om het loon door te betalen.

Aansprakelijkheid voor (letsel)schade
Klanten stellen u aansprakelijk voor (letsel)schade door geleverde diensten, producten of een onveilige werksituatie

Schade door werken met materieel
Schade door werkzaamheden met heftrucks of kranen: aan uw eigen materieel, aan de omgeving of aan personen.

Juridische geschillen
Kosten voor ondersteuning bij conflicten met leveranciers, de overheid of klanten (bijvoorbeeld voor incasso).

Verantwoordelijkheid WGA-instroom
U bent maximaal 10 jaar financieel verantwoordelijk voor (ex-)werknemers met WGA-uitkering (na 2 jaar arbeidsongeschiktheid).

Schade/diefstal inventaris of goederen
Uw inboedel of goederen gaan verloren of raken beschadigd door bijvoorbeeld brand, diefstal of waterschade.

Bedrijfsstilstand of tijdelijke huisvesting
Door bijvoorbeeld brand verliest u omzet, terwijl uw vaste kosten doorlopen.

Bezit en gebruik van bedrijfsauto's
Schade die u anderen of uzelf toebrengt in het verkeer: letsel- en materiële schade met eventueel bedrijfsstagnatie als gevolg.

Inkomensverlies werknemers
Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen uw werknemers in financiële moeilijkheden komen.

Oudedagsvoorziening voor werknemers
Uw werknemers kijken uit naar een gegarandeerd pensioen. Voor u is het belangrijk dat de kosten hiervoor transparant en voorspelbaar zijn.

Ongeval of overlijden werknemers
Een werknemer raakt invalide of overlijdt tijdens werktijd. Dit leidt tot financiële problemen voor het slachtoffer of nabestaanden.

Schade/diefstal computers of elektronica
Diefstal, beschadiging of bederf van goederen die u laat vervoeren.

Sanering van milieuschade
Hoge kosten omdat u verplicht bent te saneren als u grond of water verontreinigt (ook door brand) op eigen locatie of bij een klant.

Transportschade aan goederen
Kosten voor vervangende apparatuur, reparatie of dataherstel bij verlies of beschadiging.